Föreningsregister

De föreningar som finns med i det här föreningsregistret uppfyller följande:
- Har sitt säte i Uppsala kommun.
- Är en bidragsberättigad förening hos idrotts- och fritidsnämnden och/eller hyr in sig i de lokaler/anläggningar som idrotts- och fritidsnämnden tillhandahåller.
- Har tackat ja till att finnas synliga för alla via föreningsregistret.

De föreningar som finns med i det här föreningsregistret uppfyller följande:
- Har sitt säte i Uppsala kommun.
- Är en bidragsberättigad förening hos idrotts- och fritidsnämnden och/eller hyr in sig i de lokaler/anläggningar som idrotts- och fritidsnämnden tillhandahåller.
- Har tackat ja till att finnas synliga för alla via föreningsregistret.

 
Namn Föreningskategori Verksamhet Hemsida Område Se mer